Vår framtida demokrati

Nyhet – nu kan du välja att folket
ska besluta om demokratin och
politikernas uppdrag och ansvar.

Ska medborgarna utforma sin demokrati?
Klicka Ja eller Nej

JA

Tillsammans skapar vi vår önskade värld
Medverka till förändring och förbättring

NEJ

Samma politiker och samhällsproblem
Acceptera partipolitikernas beslut

Start i Almedalen

Konceptet utvärderades lyckosamt under Almedalsveckan 2018. Majoriteten avslutade med orden Lycka till.
Trevligt – men just denna ovana att bli serverad har lett oss hit.

Citizenwell stödjer medborgarnas systemval och förvaltning av demokratisystemet och sitt välmående.

Vinnarna

a-medborgare
Medborgaren - uppdragsgivaren

FRAMTIDSTRO OCH VÄLMÅENDE

Makt över det egna välmåendet och offentliga tjänster med juste ekonomi, demokrati och rättssystem.

a-omsorg
Offentliganställde - utföraren

YRKESSTATUS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

I centrum är de som skapar tjänstens värde i mötet med medborgaren. Fokus för politiker och ledning är att stödja dem.

a-politiker
Politikern - uppdragstagaren

FÖR MEDBORGARNAS BÄSTA

En attraktiv miljö för uppdragstagare som vill arbeta i ett transparent samhälle där dialogen präglas av sakfrågor och förbättringar.

Programmet i korthet

En sund balans mellan uppdragstagare/partipolitiker och medborgare med kontroll på det välmående skattemedlen skapar.

Demokrati

MEDBORGARE MED INSYN OCH INFLYTANDE

Medborgare som uppdragsgivare påverkar och ställer politiker till svars. Partipolitiker som uppdragstagare har leverans- och resultatansvar.

Välfärd och trygghet

VÄRDET FÖR PENGARNA ÄR TYDLIGT

Värdet av offentlig verksamhet går att förstå. Nyckeltal är andel skattemedel som skapar värde och välmående i mötet med medborgarna.

Regelverk

MORAL, ANSVAR OCH BEFOGENHETER

Nytt etiskt regelverk. Personligt ansvar. Kontrollsystem enligt samhällskontrakt. Författningsdomstol för skydd av grundlagar.

Visionen är ett öppet och harmoniskt samhälle med välmående och ansvarstagande människor
– där demokratin är en förebild genom samverkan för allas bästa.

MAYDAY
Sveriges demokrati läcker – pumparna räcker inte. Alla medborgare behövs.
Samtliga delar i det trasiga demokratisystemet måste ersättas.

Introduktion - 1 minut

Introduktion - 2 minuter

Introduktion - 4 minuter

Nyheter

Här kan du läsa inlägg, reflektioner och våra uttalanden om demokratins utveckling i Sverige.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).