Demokratisystem enligt 1954 års regering

Denna text är författad av 1954 år regering: Det demokratiska systemet måste äga arbetsduglighet för att kunna lösa de nya problem, som samhällsomdaningen för med sig. Samtidigt utgör en aktiv [...]