Misstroendeförklaring

Samhällsproblemen förvärras och medborgarna kan inte ens rikta en misstroendeförklaring mot ansvariga politiker. Kan trenden brytas? Finns hopp? Ja, om vi aktiverar möjligheten.

Aktivera möjligheten – Introduktionsfilm

Trenden är tydlig. Mer än varannan väljare känner sig otrygg med det politiska ledarskapet och 28 % är mycket otrygga och 59 % har förlorat framtidstron och tror att våra barn får ett sämre samhälle att växa upp i.

Från Novus i september 2019: … om förtroendet saknas blir målet ointressant … De politiska visionerna och målen blir då lätt endast ord i den offentliga kampen om väljarna.

Läs mer – Novus undersökning  som de själva har initierat.