Ja

Ett medborgarägt demokratisystem med folkets makt över skattemedel och välmående

 

Du röstar JA genom att ta blank valsedel till beslutande församlingar i kommun, region respektive riksdag – och klistra på Medborgarresans medlemsetikett

Vill du dessutom välja parti som ska representera dig i politiska frågor skriver du namn och parti från listan som Medborgarresans medlemmar får och läggs ut på hemsidan inför valet. Se vidare under systemvalet.

Det faktum att politikerna äger det demokratisystemet har du kanske inte reflekterat över?

Ehh – nej, det har nog inte hänt
Demokratisystemet borde bygga på grundlagarna.

Ja, joo?
Till exempel att den offentliga makt politikerna har utgår från oss ”folket” som det står i lagen.

Ok – fortsätt.
Det innebär att vi/folket borde vara klara över, och kunna påverka, hur denna makt ska användas.

Det låter rimligt.
Ändå har vi aldrig fått ta ställning till reglerna för denna användning av makten. I valen får vi enbart ta ställning till innehållet i den politik som ska drivas.

Spännande – ge exempel.
Att resultatet – värdet – av varje offentlig tjänst ska redovisas. Värdet ska handla om det välmående som skapas för de skattemedel som används.

Låter helbra – men hur ska det gå till?
Vid varje val behöver vi ta ställning till två områden. 1. Politik/innehåll – vad som ska prioriteras och 2. Demokratisystem/regelverk – förslag på ändringar som ska stödjas.

Ok – det har ju aldrig hänt.
Det är det vi menar med att politikerna äger demokratisystemet. Vi vill fråga folket om de vill att ägarskapet ska ändras så att det är medborgarna som äger demokratisystemet. Politikerna tar som vanligt hand om innehållet – så vi konkurrerar inte med dem.

Hur ska det gå till?
Vi ställer frågan i kommande riksdagsval i enlighet med gällande vallagar – en lysande idé tycker vi. Hur det går till finns beskrivet i systemvalet.

Eftersom vi inte konkurrerar med de politiska partierna kan Medborgarresan få 100 % av väljarnas röster. I riksdagen stödröstar vi enligt väljarnas mandat som partierna önskar i varje politisk fråga medan införandet av demokratisystemet får 100 % av rösterna. 

Vad häftigt – så då är det bara att fråga?
Ja, det formella är klart. Men vi behöver hjälpas åt med tre saker.
1. Att berätta om möjligheten att välja ägarskap av demokratisystem.
2. Att berätta om de ändringar vi föreslår. De är många eftersom politikerna har filat på systemet i över 50 år.
3. Att trycka upp valsedlarna för 1,5 miljoner kronor.

Inte så enkelt då. Men frågan om ägarskap känns enkel.
Nja, kom ihåg hur vi startade samtalet. Det är en puckel vi måste över. Många vet inte ens hur det ser ut idag och att inte veta kan vara skrämmande.

Så ni har inga egna resurser då?
Ideellt arbete gäller fram till valet. Vi har beskrivit idén och konkreta lösningar. De ca 800 personer vi träffade under Almedalsveckan avslutade nästan alla med ”Lycka till”. Idén gillas men förväntan är att någon annan fixar detta. Det är precis det som lett oss hit. Det fungerar inte!

En folkrörelse …
Ja, eftersom makthavarna sitter nöjda. När puckeln är passerad är ägarskapet en del av den offentliga verksamheten. Då handlar det bara om utveckling och förbättringar som är glädjefyllt och slutmålet för satsningen!

Så vad kan vi hjälpa till med?
Kommunicera detta i dina nätverk och via sociala medier – mycket vinns om kontakten är personlig. De som trots vardagsbestyr har lite tid och resurser över behövs – annars kommer vi inte över puckeln. Bli en ambassadör, delta i planeringen inför val, bli medlem, kom med förslag.

Ok – vad är det som avgör om detta ska lyckas?
Att viljan till förändring finns. Om nuläget är jobbigt är vi öppna för alternativ. Om det nya läget verkar bättre kan viljan väckas. Det ställer krav på kommunikationen.  

Något att tillägga?
Vinsten är enorm med liten insats. Både mänskligt och ekonomiskt. Det är vi gräsrötter och våra barn som är vinnarna – så vi måste hjälpa oss själva. Lycka till oss!