Föredrag i Almedalen tisdag 3 juli 2018:
All korruption är riktad mot medborgaren som huvudman och skattebetalare. Men huvudmannen saknas otroligt nog i ekvationen. Hur hamnade vi här? Vad behöver vi göra? Vilka metoder finns?

En alltmer komplex och global värld där gråzoner mellan politik och kommersiella intressen har lämnats utan styrande regelverk. Vilka krav behöver mötas för att motverka korruption? Hur skyddas medborgaren och demokratin mot pågående korruption?

Läs mer om föredraget i Almedalsveckans program.