Nej

Demokratisystemet fortsätter att ägas av uppdragstagarna

Du röstar NEJ genom att ta ett politiskt partis valsedel.

Du överlämnar ännu en gång dina skattpengar och folkets makt till de politiska partiernas handplockade politiker. Du tror att de plötsligt och självmant tar ansvar och på bästa sätt löser de samhällsproblem du ser.

Ett demokratisystem där:

 1. Politiska partier fortsätter att enväldigt bestämma över medborgarnas uppdrag, skattemedel och redovisningen av dessa.
 2. Partipolitiker enligt Brottsbalken inte tar personligt ansvar: Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. Detta gäller alltså alla åtgärder/beslut som tas riksdag och i regionens eller kommunens fullmäktige.
 3. Politiska partier utser och anställer politiker, generaldirektörer och andra nyckelpersoner där de kan bortse från kompetens.
  • I lagen om offentlig anställning anges bedömningsgrund för anställning: Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet
   – med tillägget Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
   ”Något annat” innebär ”som det behagar”. När är det sunt att anställa person på andra grunder än kompetens/skicklighet?
  • Det borttagna tjänstemannaansvaret ger partipolitikerna, som det behagar, makten att avsätta samma personer de anställt.
 4. Politiska partier fortsätter att enväldigt och utan insyn förfoga över 70 % medborgarnas intjänade pengar – skattmedlen. 
 5. Politiska partier som redovisar användningen av skattemedlen och resultat godtyckligt – och i ex SIDA:s fall inte alls.
 6. Att du som medborgare inte kan ställa politiker till svars – inte ens ställa ett misstroendevotum eller ens få svar på hur ex SIDA använt skattemedlen. 
 7. Politiska partier som fortsatt toppstyr politiker på alla nivåer och säljer in budskap, påverkar opinionen, istället för att lyssna in behoven
 8. Politiska partier som fortsätter att prioritera egen makt framförmedborgarnas behov. Exempelvis
  • Anställer kommunikationsansvariga för att skapa opinion istället för att lyssna – fler än journalister i massmedia.
  • ändrar grundlagar och flyttar makt till EU som de vill
  • tilldelar sina egna partier skattemedel genom partistöd
  • bestämmer sina egna löner och anställningsvillkor i riksdagen som sedan är norm för regioner och kommuner
  • Utnämningsmakt av GD, högre tjänstemän och nyckelpersoner
 9. Fortsatt högt skattetryck och riskfri korruption genom orapporterad (dold) samverkan med ekonomiska makthavare. Ex lobbyism.
 10. Offentliganställd personal som får allt sämre förutsättningar att leverera offentliga tjänster – vår välfärd. Nya Karolinska är ett exempel där ca 1 000 läkare/sjukhuspersonal sägs upp gå grund av ökad förvaltningskostnad utan värde för medborgarna. Alla partier har medverkat och ingen tar ansvar – se punkt 2.

Se jämförande översikt