Nya informationsplattformar

Föredrag i Almedalen torsdag 4 juli 2018: Informationsplattformar som ger medborgaren en ärlig chans i en demokrati

Nyckeln i en demokrati är rätten att få veta. Dagens komplexa informationsstrukturer kräver nya angreppssätt för att medborgaren ska ha en rimlig chans.

Det måste vara enkelt att bilda sig en uppfattning om utvecklingen av samhället i stort, servicenivån på offentliga tjänster och hur skattepengarna används i dessa tjänster. Idag är detta en omöjlighet.

Läs mer om föredraget i Almedalsveckans program.