Rapport: Pension(är)erna

Många har sett dem – några av våra äldre som nästan omärkligt letar efter pantflaskor i sopkorgarna.  De är så många att de har fått ett namn, fattigpensionärer. Syftet är beskriva nuläge, slutsatser och politiskt ansvarstagande. Och att visa det medborgarstyrda demokratiska systemet lösningar.

Rapporten exponerar de politiska partiernas syn på medborgarna – i detta fall de som byggt Sverige.

200 000 medborgare, 15 % av pensionärerna, har slagit i botten. Transparensen är usel – politikerna undanhöll fakta. Sveket fortsätter enligt plan och medborgarna protesterar utan resultat.

För transparens och politiska beslut under medborgarnas kontroll behöver vi införa ett medborgarägt demokratisystem.

Läs rapporten!

Det har gått så långt att över hälften, 59 %, har förlorat framtidstron och tror att barnen får ett sämre samhälle att växa upp i. Läs mer – Novus undersökning  som de själva har initierat.

Var går din gräns med det politikerägda demokratisystemet?