Sverige Granskas intervjuar

Sverige Granskas, Ulf Bittner, intervjuar

Tyvärr har Sverige Granskas alla inlägg på Soundcloud tagit bort 2020-12-23.

Den första delen från 2019-12-20 fokuserar på upprinnelsen och tankar kring den medborgarägda demokratin. Lyssna (65 minuter).

Den andra delen inriktas på lösningarna och genomfördes 2019-12-27. Lyssna (62 minuter).