Upptäck Systemvalet

Så görs två val samtidigt

Medborgarresan ger dig möjlighet att välja ägare av Sveriges demokratisystem utöver politiskt parti.

Makten över demokratisystemet i fyra steg:

Medborgarresan är ett registrerat parti i kommande riksdagsval som aktiveras när medlemskap och donationer räcker för att trycka valsedlarna enligt nedan.

1. Fråga att ta ställning till

Vill du att demokratisystemet ska ägas av medborgarna?
Att medborgarna genom systemval ska besluta om förbättringar av vår demokrati och partipolitikernas uppdrag och ansvar? Enligt Medborgarresans program.

Eller vill du att demokratisystemet ska ägas och bestämmas av de politiska partierna och deras politiker – som hittills?

Se jämförande översikt.

Tänker du rösta blankt, proteströsta, taktikrösta – eller inte rösta alls i betydelselösa val – se klippet Använd folkets makt.

2. Systemval och politikval

I riksdagsvalet röstar du

  • JA till införande av ett medborgarägt demokratisystem genom att ta Medborgarresans valsedel.
    Vill du dessutom välja politik kryssar du det parti som vi ska följa (stödrösta på) i politiska frågor eller ett  valsamverkande mindre parti som vill införa ett medborgarägt demokratisystem. Kryssar du inte politiskt parti är det en giltig blankröst.
  • NEJ till ett medborgarägt demokratisystem genom att ta ett politiskt partis valsedel – med fortsatt politikerägt demokratisystem.

Medborgarresan kan men behöver inte medverka i kommunval och regionval – det medborgarägda systemets lösningar täcker dessa beslutande församlingar/nivåer. Dock kan folkviljan i kommunval stärka införandet i varje kommun – varje röst räkas. Resonemanget är detsamma som för val till riksdagen.

3. Riksdagen

Med vår valsedel avger du två röster som ger mandat i riksdagen för

  1. våra ledamöter att driva, ta fram motioner och rösta för införande av det medborgarägda demokratisystemet enligt systemmandat nedan.
  2. våra ledamöter att rösta enligt ditt valda partis partilinje i politiska frågor eller valt småpartis ledamöter att rösta som de vill. Se politikmandat nedan.

1. Systemmandat
Antalet valsedlar på Medborgarresan redovisas av valmyndigheten och avgör vårt mandat i riksdagen – som för alla partier.

Införandet av det medborgarägda demokratisystemet sker successivt i mjuka övergångar. Politikernas och de politiska partiernas arbetssätt i de beslutande församlingarna anpassas successivt – införandet sker sannolikt under två-tre mandatperioder beroende på erhållet mandat.

Status på framsteg för varje leverans redovisas öppet – liksom de politiska partiernas Ja/Nej-röst på våra motioner. Idealt röstar även de politiska partierna Ja – eller har egna motioner som vi röstar Ja på.

Om samtliga väljare tar Medborgarresans valsedel?
Riksdagens alla 349 ledamöter får systemmandat som arbetar och röstar för införande av medborgarägda demokratisystemet. Inget motstånd!

2. Politikmandat
Det politiska mandatet i riksdagen avgörs som vanligt av medborgarnas röster, men är nu uppdelade i tre delar:

a) Medborgarresans valsedel med kryssat partival
Valmyndigheten räknar antal personval på våra valsedlar och redovisar därmed antalet kryss för respektive politiskt parti.
    Exempel: Antal röster med vår valsedel ger 100 av riksdagens 349 mandat. 30 % av dessa har kryss på Socialdemokraterna. Det betyder att 30 (30% x 100) av våra ledamöter ska (stöd)rösta enligt S valda partilinje.
Vi frågar helt enkelt S-partiet hur de vill att våra 30 ledamöter ska rösta i varje partipolitisk fråga.
10% har kryss på det valsamverkande småpartiet Y där deras 10 ledamöter röstar som de vill.

b) Politiska partiers valsedlar
Valmyndigheten redovisar som vanligt antal röster med de politiska partiernas valsedlar och mandat. I riksdagen röstar de enligt respektive partis partilinje och mandat som idag.
    Exempel: S-partiet röstar som vanligt och får ytterligare 30 röster från Medborgarresan enligt ovan.
Småpartier utan egna mandat får sina enbart via valsamverkan med Medborgarresan.

c) Medborgarresans valsedel utan partival
    Exempel: 20 % av våra valsedlar är utan kryssat partival. Det betyder att 20 (20% x 100) av våra ledamöter aldrig röstar i politiska frågor och blir synliga som nedlagda röster i riksdagsvoteringarna i politiska frågor.

4. Avslut och överlämning till förvaltning

Medborgarresan avslutas när det medborgarägda demokratisystemet är infört. Förändringar av de offentliga tjänsterna styrs, beslutas och följs upp i det nya demokratisystemet.

Sveriges medborgarägda demokratisystem förvaltas av det Nationella medborgarkontoret. Förvaltningsansvaret innebär att

  • anordna systemval – förbättringsförslag förs till beslut i folkomröstningar eller i samband med riksdagsval.
  • stödja, hantera och redovisa läget för inkomna förslag på förbättring av demokratisystemet.
  • införa beslutade förbättringar av demokratisystemet.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).