Upptäck folkets makt

Så får vi all offentlig makt att utgå från folket

Medborgarna kan i valet 2022 bryta partipolitikens monopolistiska makt över vår demokrati, våra skattemedel och ytterst vår frihet inklusive beslutsrätt över hälsa och kropp.

Medborgarresan deltar i valet uteslutande för att införa medborgarnas demokratisystem som Medborgarmyndigheten sedan förvaltar. Det är det enda sättet att fullborda Sveriges grundlag som inleds med All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Makten överförs i fyra steg:

Tänk dig en kostsam upphandling där du ska välja ansvariga uppdragstagare för den offentliga verksamheten i din kommun/region. Väljer du att lita på partipolitikernas vallöften (offert?!) – igen?

1. Ditt ställningstagande behövs

 • Ska uppdragstagare/politiker granskas och följas upp mot samhällskontrakt och tjänsteavtal?
  Ditt JA ger Medborgarresan ger mandat i fullmäktige att etablera Medborgarmyndigheten i din kommun och region med nationell samordning. Grundlagens kommunala självstyrelse blir verklighet.

  Medborgarmyndigheten initierar oberoende tredjepartsgranskningar, följer upp åtgärdsplanerna, fångar medborgarnas förslag och behov. Myndigheten bereder beslutsunderlag för folkomröstning i alla väsentliga frågor inklusive införandet av medborgarnas demokratisystem. Folkomröstningar startar direkt för

  • att sätta press på beslutsfattarna i Sveriges kommuner, regioner och riksdag. Förmår de politiska partierna gå emot Folkets röst?
   Ju fler mandat Medborgarresan får i valet till fullmäktige desto smidigare går det.
   Ju fler av Sveriges 290 kommuner Medborgarresan får mandat i desto svårare att ge emot de frågor folket lyfter till riksdagen.
  • att snabbt få beslut om att starta Medborgarmyndigheten.
  • att vi alla behöver träna inför den dag medborgarna blir den högsta beslutsnivån direkt i fullmäktige – enligt demokratisystemet.
 • … eller ska din/folkets makt åter ges bort till de politiska partierna? Se jämförande översikt.

Brukar/tänker rösta du blankt, proteströsta, taktikrösta eller inte rösta alls? NU har du ett verkligt alternativ till politikernas vallöften. Se gärna klippet Använd folkets röst och din makt.

2. Val av system respektive politik/innehåll

I valet röstar du

 • JA till medborgarnas demokratisystem och Medborgarmyndigheten genom att ta Medborgarresans valsedel för val till kommun och region. För val till riksdagen samarbetar vi med Folkets röst som ger medborgarna en lösning för direktdemokrati. Folkets röst är också tillgänglig i kommunerna och regionerna.
  • Vill du att Medborgarresan ska stödrösta enligt visst parti i politiska sakfrågor kryssar du eller skriver namn och parti. Vi skickar ut en uppdaterad lista inför valet.
  • Lämnar du detta tomt är det en giltig blankröst, dvs Medborgarresan stödröstar inte sakfrågorna.
 • NEJ till Medborgarmyndigheten genom att ta ett politiskt partis valsedel – med tillit partipolitikens vallöften och leveransförmåga.

3. Kommun, region och riksdag

Med valsedeln avger du två röster – en för vardera

1. Systemmandat
Antalet valsedlar för Medborgarresan redovisas av valmyndigheten – som för alla partier. Införandet av det medborgarägda demokratisystemet sker inom ramen för det mandat som väljarna ger Medborgarresan i varje kommun/region. Ju fler mandat desto smidigare införande.

I riksdagen sker införandet på samma sätt, men nu inom ramen för det mandat som väljarna ger Folkets röst.

De politiska partiernas arbetssätt i de beslutande församlingarna anpassas successivt – införandet sker sannolikt under två-tre mandatperioder beroende på erhållet mandat.

Status på framsteg för varje leverans redovisas öppet – liksom de politiska partiernas Ja/Nej-röst på våra motioner. Idealt röstar även de politiska partierna Ja – eller har egna motioner som vi röstar Ja på.

Vad händer om alla röstar på Medborgarresan i kommun-/regionval eller Folkets röst i riksdagsvalet?
Alla ledamöter kommer alla arbeta och rösta för etablering av Medborgarmyndigheten och införande av medborgarnas demokratisystem. Inget motstånd – maximalt tempo!

2. Politikmandat
Det politiska mandatet i riksdagen avgörs som vanligt av medborgarnas röster, men är uppdelade i tre delar:

a) Medborgarresans valsedel med angivna stödröstare för parti
Valmyndigheten räknar stödröstare på våra valsedlar och redovisar dessa som personval.
    Exempel: Antal röster med vår valsedel ger 50 mandat av 100 i en beslutande församling. 30 % av dessa anger stödröstare på Socialdemokraterna. Det betyder att 15 (30% x 50) av våra ledamöter ska (stöd)rösta enligt S valda partilinje. Vi frågar S-partiet hur de vill att våra 15 ledamöter ska rösta i varje partipolitisk fråga.

b) Politiska partiers valsedlar
Valmyndigheten redovisar som vanligt antal röster med de politiska partiernas valsedlar och mandat. I riksdagen röstar de enligt respektive partis partilinje och mandat.
    Exempel: S-partiet röstar som vanligt och får ytterligare 15 röster från Medborgarresan enligt ovan.
Småpartier som inte kommer över gränsen 3% (kommun) eller 4% (riksdag) kan få mandat via Medborgarresan.

c) Medborgarresans valsedel utan partival
    Exempel: 20 % av våra valsedlar är utan kryssat partival. Det betyder att 20 (20% x 100) av våra ledamöter aldrig röstar i politiska frågor. Därmed blir dessa blankröster synliga som nedlagda röster i politiska frågor.

4. Avslut och förvaltning

Medborgarresan avslutas när medborgarnas demokratisystem i sin helhet är infört – och Medborgarmyndigheten förvaltar systemet i varje kommun/region och nationellt. Sammantaget säkerställer de att Sveriges alla offentliga tjänster styrs, beslutas och följs upp enligt det nya demokratisystemet.

Dessa systemkrav gäller även Medborgarmyndighetens tjänster/förvaltningsansvar:

 • Att i varje kommun/region och nationellt upprätta samhällskontrakt med uppdragstagarna/politikerna – och initiera oberoende tredjepartsgranskningar.
 • Fånga medborgarnas behov, önskemål, förslag och idéer samt, hantera och redovisa resultatet – får både systemfrågor och sakfrågor.
 • Förbättringsförslag i demokratisystemet samlas till beslutsunderlag i återkommande folkomröstningar.
 • Införa beslutade förbättringar av demokratisystemet.

Kontakta oss

 • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).