Två riksdagsval i ett – går det?

Med två separata riksdagsval kan vi välja förbättringar av både demokratisystem och politik.

Detta är två helt otroligt olika saker som nu är ihopgeggade. Ditt val av politik har inte någon betydelse. Det är först när demokratin fungerar som medborgarnas val av politik genomförs och följs upp.

Som finansiärer och politikernas uppdragsgivare är det vi medborgare som äger problemet. Var och en av oss har makt och ansvar för de beslut vi tar. Att välja att inte agera är också ett beslut.

Läs hela artikeln på Vaken.se