Inte våra svenska kronor

Se klippet ...

Sanningen om våra svenska kronor kan vara svår att ta till sig – också för att sveket i så fall är så stort att vi har svårt att acceptera konsekvenserna.

Ska vi inte bara ha samhällslösningar som förbättrar allas vårt välmående?

Läs mer om Våra pengar och svenska kronor under program.

Vad kan du göra? Se systemvalet.